ประมาณ 1 ปี ที่ผ่านมา -

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กับแนวทางปฏิบัติที่แสดงความยอมรับความหลากหลายในที่ทำงาน และสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน LGBTQIA+

LGBTQ+, LGBTQIA+, LGBT, Pride Month, Pride, Pride Month 2023, ความหลากหลายทางเพศ, Gay, Lesbian, Bisexual, Diversity, Equity, Inclusion, asexual, agender, DEIB, DEI, gender identity, LGBTQ คือ