7 เดือน ที่ผ่านมา -

ESG: "ธุรกิจสีเขียว" เทรนด์ธุรกิจที่น่าจับตามองในปี 2024

ESG, ESG คือ, สิ่งแวดล้อม, อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, งานสีเขียว, อุตสาหกรรมสีเขียว, เศรษฐกิจสีเขียว, ตำแหน่งงานสีเขียว, ประหยัดพลังงาน, พลังงานสะอาด, รักษ์โลก, นโยบายรัฐบาล, สนับสนุนสิ่งแวดล้อม, ความยั่งยืน, อุตสาหกรรมความยั่งยืน, Sustainability, Green Economy, Green Industry, Greening, การลงทุนสีเขียว, ธุรกิจสีเขียว, GEN Z

​ความต้องการทักษะและงานที่สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย 70% ของผู้ว่าจ้าง หรือองค์กรทั่วโลกรายงานว่าพวกเขากำลังรับสมัครหรือวางแผนที่จะรับสมัครงานในตำแหน่งงานกลุ่มเหล่านี้อย่างจริงจัง ตามรายงาน Global Insights ล่าสุดของ ManpowerGroupThe Greening World of Work 2023 Outlook ” งานวิจัยใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่ม “People First Green Transition” โดย ManpowerGroup