5 เดือน ที่ผ่านมา -

ผลสำรวจ "แนวโน้มการจ้างงาน" ไตรมาสที่ 1/2567

Global En Meos Report 1 Q24

สำหรับปี 2567 ตลาดแรงงานทั่วโลกยังคงเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ​แนวโน้มการจ้างงานยังคงดำเนินต่อไปในระดับปานกลางหลังการแพร่ระบาดโควิด 19 ในขณะที่ภาวะการขาดแคลนคนทำงาน (Talent Shortage) ยังคงมีอยู่

ผลสำรวจ "อัตราแนวโน้มการจ้างงาน" ฉบับแรกของปี 2567 (ไตรมาสที่ 1) จาก ManpowerGroup พบว่าแนวโน้มการจ้างงานสุทธิดีขึ้นใน 27 ประเทศ ลดลงใน 12 ประเทศ และยังคงไม่เปลี่ยนแปลงใน 2 ประเทศ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว