Banner Default Image

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

วันที่ปรับปรุงล่าสุด: 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้และการโฆษณา

กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อข้ามไปยังหัวข้อตามรายการที่ได้ระบุไว้

· เราเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแบบอัตโนมัติอย่างไร

· เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างไร

· คุกกี้ของบุคคลที่สาม

· การเก็บข้อมูลและการโฆษณาตามความสนใจ

· ลิงค์เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและบริการของบุคคลที่สาม

· การปรับปรุงข้อมูลประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

·วิธีติดต่อเรา

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (“เว็บไซต์”) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยวิธีการแบบอัตโนมัติ เช่น คุกกี้ เว็บ บีคอน และข้อมูลจากเว็บ เซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมด้วยวิธีการดังกล่าวได้แก่ ไอพี แอดเดรส รหัสประจำอุปกรณ์ คุณลักษณะเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ คุณลักษณะเกี่ยวกับอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้ภาษา URLs อ้างอิง ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการบนเว็บไซต์ของเรา วันที่และเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและสถิติการใช้งานอื่นๆ

“คุกกี้” คือไฟล์ที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อระบุ เบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือจัดเก็บข้อมูลหรือข้อมูลการตั้งค่าเบราว์เซอร์

“เว็บ บีคอน” หรือเป็นที่รู้จักในชื่อของ อินเทอร์เน็ต แท็กพิกเซล แท็ก หรือ GIF แบบโปร่งใส จะเชื่อมต่อเว็บเพจกับ เว็บ เซิร์ฟเวอร์และคุกกี้ และถูกนำมาใช้เพื่อส่งข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านคุกกี้กลับไปยังเว็บ เซิร์ฟเวอร์ ผ่านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติเหล่านี้เราจะสามารถจัดเก็บ “ข้อมูลการคลิก” ซึ่งเป็นข้อมูลบันทึกลิงค์และเนื้อหาอื่นๆ ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้คลิกขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

ก) คุกกี้เชิงเทคนิค

คุกกี้เชิงเทคนิค คือ คุกกี้ที่ถูกนำมาใช้เพื่อ “ดำเนินการส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายสื่อสารอิเลคทรอนิคส์หรือบริการด้านสังคมสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการซึ่งได้ถูกร้องขออย่างชัดเจนโดยคู่สัญญาหรือผู้ใช้เพื่อจัดหาบริการดังกล่าว”

ข) คุกกี้รวบรวมข้อมูล

คุกกี้รวบรวมข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรไฟล์ของผู้ใช้ โดยจะถูกนำมาใช้เพื่อส่งข้อความโฆษณาตามความชื่นชอบที่แสดงโดยผู้ใช้งานระหว่างเยี่ยมชมเว็บไซต์
เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้มีคุณลักษณะที่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานค่อนข้างมาก กฎหมายท้องท้องถิ่นและกฎหมายยุโรปได้กำหนดให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ดังกล่าวแก่ผู้ใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อขอรับความยินยอมจากผู้ใช้งาน

เราเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแบบอัตโนมัติอย่างไร

บันทึกการใช้งานอาจถูกรวบรวมและจัดเก็บเมื่อท่านคลิกเว็บไซต์ของเรา เราเชื่อมโยงองค์ประกอบข้อมูลบางประการที่เราได้เก็บรวบรวมผ่านวิธีการแบบอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเบราว์เซอร์ของท่านกับข้อมูลอื่นๆ ที่เราได้มาเกี่ยวกับท่าน เพื่อทำให้เราทราบว่าท่านได้เปิดอีเมล์ที่เราส่งถึงท่านหรือไม่ เป็นต้น เบราว์เซอร์ของท่านอาจแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีรับการแจ้งเตือนเมื่อท่านได้รับคุกกี้บางประเภทหรือวิธีจำกัดหรือปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภท เบราว์เซอร์ของท่านจะช่วยให้ท่านสกัดกั้นคุกกี้ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราหากปราศจากคุกกี้เราจะขอรับ ความยินยอมจากท่านก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการใช้คุกกี้หรือวิธีการแบบอัตโนมัติที่คล้ายคลึงกันตามขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน เครื่องมือ วิดเจ็ตและปลั๊กอินของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา เช่น สื่อสังคม เครื่องมือสำหรับการใช้งานร่วมกัน อาจใช้วิธีการแบอัตโนมัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของท่านกับคุณสมบัติเหล่านี้ ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บโดยตรงโดยผู้จัดหาคุณสมบัติต่างๆ และเป็นไปตามนโยบายหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการดังกล่าว ManpowerGroup จะไม่รับผิดชอบสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้บริการดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะขอรับความยินยอมจากท่านก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้คุกกี้หรือวิธีการแบบอัตโนมัติที่คล้ายคลึงกัน

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างไร

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ เว็บ บีคอน พิกเซล ข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ และวิธีการแบบอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น
i.   ปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับผู้ใช้
ii.  จัดหาเนื้อหาที่ปรับตามความสนใจของผู้ใช้และวิธีที่ผู้ใช้ใช้เว็บไซต์ของเราและ

iii. การบริหารจัดการเว็บไซต์ของเราและธุรกิจด้านอื่นๆ ของเรา

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

นอกจากนี้ เราใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา เช่น บริการจาก Google Analytics และ Adobe Omniture ผู้จัดหาบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้บริการเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ ข้อมูลจากเว็บ เซิร์ฟเวอร์ และ เว็บ บีคอน เพื่อช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านวิธีการเหล่านี้ (รวมถึง ไอพี
แอดเดรส) อาจถูกเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ข้อมูล เช่น เพื่อประเมินการใช้เว็บไซต์ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังต่อไปนี้และเว็บไซต์ใดๆ
ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารเพิ่มเติมเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละประเทศ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธียกเลิกบริการดังกล่าว

· Google Analytics:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

· Adobe Analytics:   http://www.adobe.com/privacy/analytics.html#1

การเก็บข้อมูลและการโฆษณาตามความสนใจ

บนเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของท่านเพื่อจัดหาโฆษณาแก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับตามความสนใจของท่าน นอกจากนี้ เราอาจรับข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่แสดงโฆษณาของเรา ส่วนนี้ของประกาศจะระบุรายละเอียดต่างๆและอธิบายวิธีการในการใช้สิทธิของท่าน
เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการโฆษณาตามความสนใจบนเครือข่ายโฆษณา กรุณาเยี่ยมชมเว็บเพจเกี่ยวกับการยกเลิกสำหรับผู้บริโภคที่ aboutads.info/choices/.

ท่านอาจเห็นโฆษณาของแมนพาวเวอร์กรุ๊ปบนเว็บไซต์อื่นๆ เนื่องจากเราว่าจ้างเครือข่ายโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ผ่านเครือข่ายโฆษณาดังกล่าว เราสามารถมุ่งเป้าหมายการส่งข้อความของเราถึงผู้ใช้ผ่านวิธีการเชิงประชากรศาสตร์ตามความสนใจ พฤติกรรมและบริบท ผ่านเครือข่ายโฆษณาดังกล่าว เราสามารถติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่านตลอดช่วงเวลาต่างๆโดยการจัดเก็บข้อมูลผ่านวิธีการแบบอัตโนมัติ รวมถึงผ่านการใช้วิธีการแบบอัตโนมัติ รวมถึงผ่านการใช้คุกกี้ ข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ พิกเซล และ เว็บ บีคอน ของบุคคลที่สาม เครือข่ายต่างๆ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงโฆษณาที่อาจถูกปรับตามความสนใจและกิจกรรมในอดีตของท่านข้อมูลที่เครือข่ายโฆษณาอาจเก็บรวบรวมแทนเราประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านที่แสดงโฆษณาของแมนพาวเวอร์กรุ๊ปเช่นเพจหรือ การโฆษณาที่ท่านเยี่ยมชมและการดำเนินการต่างๆ ของท่านบนเว็บไซต์ การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเข้าร่วมเครือข่ายโฆษณาเหล่านี้ กระบวนการนี้ช่วยให้เราติดตามประสิทธิภาพของความพยายามทางการตลาดของเรา เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธียกเลิกการโฆษณาตามความสนใจบนเครือข่ายโฆษณา กรุณาเยี่ยมชม aboutads.info/choices/ตามขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเราจะขอรับความยินยอมของท่านก่อนการใช้ข้อมูลของท่านสำหรับการโฆษณาตามความสนใจ เว็บไซต์ของเราไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองสัญญาณ “การห้ามติดตาม” จากเบราว์เซอร์ข้อมูลที่จัดเก็บผ่านปลั๊กอินและวิดเจ็ตบนเว็บไซต์ต่างๆ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสำหรับการใช้งานร่วมกันบนสื่อสังคม) จะถูกจัดเก็บโดยตรงโดยผู้จัดหาปลั๊กอินและวิดเจ็ตข้อมูลนี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จัดหา ปลั๊กอินและวิดเจ็ต และแมนพาวเวอร์กรุ๊ปจะไม่รับผิดชอบสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้จัดหาดังกล่าว

ลิงค์เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์แอปพลิเคชันและการบริการของบุคคลที่สาม

เพื่อความสะดวกและข้อมูลของท่าน เว็บไซต์ของเราอาจจัดหาลิงค์เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์แอปพลิเคชันและการบริการของบุคคลที่สามซึ่งอาจดำเนินการโดยบริษัทต่างๆ
ที่ไม่ได้อยู่ในเครือของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป บริษัทเหล่านี้อาจมีประกาศและนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของตนเองซึ่งเราขอแนะนำให้ท่านศึกษาประกาศและนโยบายดังกล่าว
เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์แอปพลิเคชันและการบริการใดๆ ที่ไม่ใช่ของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป

การปรับปรุงข้อมูลประกาศเกี่ยวกับคุกกี้และการโฆษณา

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้และการโฆษณาฉบับนี้ (รวมถึงเอกสารเพิ่มเติม) คือส่วนหนึ่งของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราและอาจได้รับการปรับปรุงเป็นคราวไปเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดทางกฎหมายของเรา สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยประกาศบนเว็บไซต์ของเราอย่างชัดเจนโดยระบุว่ามีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อใดที่ด้านบนของประกาศแต่ละฉบับ

วิธีติดต่อเรา