แมนพาวเวอร์คัดสรรทุกตำแหน่งตามความต้องการของธุรกิจ  และรวบรวมผู้สมัครโปรโฟล์คุณภาพไว้ในระบบมากกว่า 200 คนที่พร้อมเริ่มงานทันที

email kss

CV ตำแหน่ง Engineer

แมนพาวเวอร์คัดสรรทุกตำแหน่งตามความต้องการของธุรกิจ  และรวบรวมผู้สมัครโปรโฟล์คุณภาพไว้ในระบบมากกว่า 200 คนที่พร้อมเริ่มงานทันที

CV ตำแหน่ง Marketing

แมนพาวเวอร์คัดสรรทุกตำแหน่งตามความต้องการของธุรกิจ  และรวบรวมผู้สมัครโปรโฟล์คุณภาพไว้ในระบบมากกว่า 200 คนที่พร้อมเริ่มงานทันที

CV ตำแหน่ง Sales

แมนพาวเวอร์คัดสรรทุกตำแหน่งตามความต้องการของธุรกิจ  และรวบรวมผู้สมัครโปรโฟล์คุณภาพไว้ในระบบมากกว่า 200 คนที่พร้อมเริ่มงานทันที

CV ตำแหน่ง Finance

แมนพาวเวอร์คัดสรรทุกตำแหน่งตามความต้องการของธุรกิจ  และรวบรวมผู้สมัครโปรโฟล์คุณภาพไว้ในระบบมากกว่า 200 คนที่พร้อมเริ่มงานทันที

CV ตำแหน่ง Customer Service

แมนพาวเวอร์คัดสรรทุกตำแหน่งตามความต้องการของธุรกิจ  และรวบรวมผู้สมัครโปรโฟล์คุณภาพไว้ในระบบมากกว่า 200 คนที่พร้อมเริ่มงานทันที

CV ตำแหน่ง Adminstrator​

แมนพาวเวอร์คัดสรรทุกตำแหน่งตามความต้องการของธุรกิจ  และรวบรวมผู้สมัครโปรโฟล์คุณภาพไว้ในระบบมากกว่า 200 คนที่พร้อมเริ่มงานทันที

CV ตำแหน่ง อื่นๆ

หากคุณต้องการหาพนักงานด่วน ติดต่อเราเลย!

ข้อมูลผู้ติดต่อ

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร