Blank

การมีทักษะที่ดีย่อมเป็นประโยชน์ต่อท่าน

ทักษะที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จมักเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและบุคคลจำเป็นต้องมีช่องทางการเข้าถึงการฝึกอบรมที่ง่ายและรวดเร็วเมื่อใดก็ตามและ ณ สถานที่ใดก็ตามที่จำเป็น แพลตฟอร์มการฝึกอบรม powerYOU ของ แมนพาวเวอร์ ช่วยให้สมาชิกของ แมนพาวเวอร์s
สามารถเข้าถึงหลักสูตรแบบออนไลน์ดังต่อไปนี้ได้อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรแบบออนไลน์หลายพันหลักสูตรซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ
ตั้งแต่ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน เช่น
Word หรือ Excel ไปจนถึงหลักสูตรทักษะทางธุรกิจเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น การสื่อสารหรือ การแก้ปัญหาและภาษาโปรแกรมซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุด เช่น SQL, JAVA และ C#

หลักสูตรการเตรียมความพร้อม
เช่น การจัดการโครงการ ทรัพยากรมนุษย์หรือการจัดการข้อมูล เป็นต้น ซึ่งรองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ท่านสามารถค้นคว้าและ

เรียนรู้ระหว่างเดินทาง เริ่มต้นปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับทักษะหรือค้นหาทักษะใหม่เพื่อพัฒนาโอกาสการทำงานในอนาคตตั้งแต่วันนี้

หากท่านเป็นบุคลากรของแมนพาวเวอร์ท่านสามารถเข้าถึง powerYOU ได้ทันที! ท่านลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่ กำหนดรหัสผ่านใหม่โดยใช้อีเมล์ แมนพาวเวอร์ ของท่านเป็นชื่อผู้ใช้งาน

ลงทะเบียน หรือ ล็อกอิน

*เนื่องจากมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จำนวนมาก
อาจใช้เวลาประมาณหนึ่งวันสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่ในการได้รับอีเมล์แจ้งรายละเอียดการล็อกอิน