Electrical Engineer

Location ไทย
Discipline สายงานผลิตและงานอุตสาหกรรม
Job reference BBBH32910_1667979346
Salary Negotiable
Job startdate
Consultant email [email protected]

Electrical Engineer

Salary: Negotiation

Working day: Mon-Sat 08:10 - 17:00

Lacation : Nakhon Pathom

 • ประสบการณ์ 5 - 10 ปี ในด้านวิศวกรไฟฟ้าและเครื่องมือ การจัดการโครงการของธุรกิจโรงไฟฟ้า
 • สามารถฟัง และ เขียนอีเมลล์เป็นภาษาอังกฤษได้
 • วางแผน จัดระเบียบ และควบคุมการทำงานของหน้าที่ต่างๆ ของอำนาจ การดำเนินงานของโรงงาน
 • กำกับดูแลการดำเนินงาน การซ่อมแซม และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าอื่นๆ อย่างเหมาะสม
 • กำกับดูแลหน้าที่การบริหารงานวิศวกรรม รวมถึงการบำรุงรักษาวิศวกรรม
 • บันทึกและพัฒนาการคาดการณ์สำหรับงบประมาณโรงไฟฟ้าและช่วยเหลือในการตระเตรียม.
 • จัดการ จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขกิจกรรมและประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าโดยรวม
 • วางแผนโดยรวมของบุคลากร อุปกรณ์ และวัสดุให้ตรงตามข้อกำหนดของโรงไฟฟ้า
 • ชี้นำการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
 • การตรวจสอบ ทดสอบ และเดินเครื่องโรงไฟฟ้า
 • วางแผนการจัดซื้อและควบคุมการใช้อุปกรณ์การดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
 • ตรวจสอบภาระผูกพันตามสัญญาทั้งหมดสำหรับโรงไฟฟ้า รวมถึงกฎหมาย กฤษฎีกา ตามสัญญา
 • จัดทำรายงานการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหาร