Golf Operation Manager

Location ไทย
Discipline
Job reference BBBH36141_1681109657
Salary Negotiable
Job startdate
Consultant email [email protected]

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแลรับผิดชอบการให้บริการนักกอล์ฟที่ออกรอบเล่นกอล์ฟหรือไดร์ฟกอล์ฟ

  • ดูแลรับผิดชอบทีมงาน (มาร์แชล,สตาร์ทเตอร์,แค๊ดดี้มาสเตอร์,กอล์ฟแบค,พนักงานสนามไดร์ฟ) ในการให้บริการนักกอล์ฟที่ออกรอบเล่นกอล์ฟหรือไดร์ฟกอล์ฟ

  • ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องและลูกค้าในการจัดการแข่งขัน

  • ควบคุมดูแลแค๊ดดี้ให้เพียงพอกับการออกรอบเล่นกอล์ฟของลูกค้าในแต่ละวัน

  • ดูแลการฝึกสอนแค๊ดดี้

  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายการจัดการทั่วไป

  • วันทำงาน อังคาร - อาทิตย์ วันหยุดประจำสัปดาห์ วันจันทร์