พนักงานบัญชี- สัญญาจ้าง 5 เดือน

Location กรุงเทพมหานคร
Discipline Banking & Finance
Job reference BBBH33098_1669368528
Salary THB17000.00 - THB20000.00 per month + + ค่าเดินทาง 300 บาท/เดือน
Job startdate 16 January 2023
Consultant email phanya.s@manpower.co.th

*สัญญาจ้างระยะเวลา 5 เดือน (16 ม.ค. 66 - 15 มิ.ย. 66)

/ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น./

รายละเอียดงาน/

  • จัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • กระทบยอดรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ติดต่อและตามใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
  • ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

    คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป ในสายงานบัญชีที่ดูแลเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ หากมีคะแนนโทอิคจะพิจารณาเป็นพิเศษ