ผู้ตรวจสอบเนื้อหา (Content Moderator)

Location กรุงเทพมหานคร
Discipline
Job reference BBBH29862_1657872057
Salary THB15000.00 - THB19000.00 per month + มีค่า KPI และเบี้ยขยัน
Job startdate ASAP
Consultant email anuwat.t@manpower.co.th


รายละเอียดงาน:

  • ตรวจสอบวิดีโอออนไลน์/เนื้อหา/ข้อร้องเรียน/ประกาศทางกฎหมายที่ได้รับจากลูกค้าปลายทาง และคัดกรองเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องจากระบบ AI เบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับงาน/เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์
  • ตรวจสอบจำแนก / อัพเดตเนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
  • ตรวจสอบเนื้อหาที่ได้รับและแชร์สําหรับอัพโหลดบนโซเชียลมีเดีย
  • ตรวจสอบ จัดประเภท และ/หรือกําจัดเนื้อหาหรือการละเมิดที่มีความละเอียดอ่อนและไม่เหมาะสมบนเว็บไซท์
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระหว่างครีเอเตอร์และผู้ใช้ปลายทางในแนวหน้าของแพลตฟอร์ม