Image 2023 03 23 T09 57 48

กำลังมองหาความช่วยเหลือด้านใบอนุญาตทำงานใช่หรือไม่?

หนึ่งในบริการด้านการจ้างงานอย่างมืออาชีพของแมนพาวเวอร์คือ “บริการด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน” ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจของผู้รับบริการในส่วนของการลดการดำเนินการด้านใบอนุญาตทำงานวีซ่าและการจ่ายเงินเดือนสำหรับการว่าจ้างชาวต่างชาติ ด้วยบริการด้านใบอนุญาตทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่า

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าเมืองซึ่งมีความชำนาญเฉพาะทางในการให้บริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งครอบคลุมระเบียบข้อบังคับด้านการเข้าเมืองและข้อกำหนดตามกฎหมาย
รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพำนักและการทำงานในประเทศไทยเพื่อทำให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

บริการด้านใบอนุญาตทำงานและวีซ่าที่จัดหาให้

 • ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานและวีซ่า

 • ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภทธุรกิจ

 • ดูแลกระบวนการจัดการและเอกสารสำหรับการยื่นขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่า

 • การยื่นขอวีซ่าแบบเดินทางเข้าประเทศได้ไม่จำกัดครั้ง

 • การรายงานตัวทุก 90 วัน

 • การยื่นขอวีซ่าเพื่อการอื่นสำหรับสมาชิกครอบครัว ถ้าจำเป็น (มีค่าธรรมเนียม)

นอกเหนือจากบริการด้านใบอนุญาตทำงานและวีซ่า เรายังให้บริการด้านการจ่ายเงินเดือนโดยให้ความช่วยเหลือในการรักษาความลับเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและข้อมูลที่อ่อนไหวเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน นอกจากนี้ แมนพาวเวอร์ยังจัดการงานบริหารจัดการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและเงินชดเชยของลูกจ้างตามสัญญาทางกฎหมายอย่างมืออาชีพ

บริการด้านการจ่ายเงินเดือนที่จัดหาให้

 • การจ่ายเงินเดือน

 • ค่าล่วงเวลา, ค่าจูงใจและเบี้ยตอบแทนอื่นๆ

 • กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

 • ประกันสุขภาพและประกันชีวิตตามกรมธรรม์มาตรฐานของแมนพาวเวอร์

 • การหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการจ่ายเงินสมทบทั้งหมดตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง