มากกว่า 7 ปี ที่ผ่านมา -

ประมวลภาพกิจกรรม Job fair ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

9