มากกว่า 8 ปี ที่ผ่านมา -

ประมวลภาพกิจกรรม Job fair ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8