เกือบ 8 ปี ที่ผ่านมา -

เปิดทุกกลยุทธ์ สร้างฝันสู่ความสำเร็จในการพิชิตงานให้กับน้องๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1

​​เปิดทุกกลยุทธ์ สร้างฝันสู่ความสำเร็จในการพิชิตงานให้กับน้องๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิทยากรจากแมนพาวเวอร์ให้ความความรู้และคำแนะนำกับน้องๆ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งเรื่องการสำรวจตลาดงาน แนะนำอาชีพเด่น พร้อมปูทางสร้าง Career path เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตได้อย่างที่หวัง