เกือบ 6 ปี ที่ผ่านมา -

เร่งคุมไลน์แมน-แกร็บฟู้ด ต้องได้มาตรฐานแรงงาน รับธุรกิจแอปส่งสินค้าโต

B27bd2a1 1585126740168

​​เร่งคุมไลน์แมน-แกร็บฟู้ด ต้องได้มาตรฐานแรงงาน รับธุรกิจแอปส่งสินค้าโต

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

• ต้องได้มาตรฐานแรงงาน• รับธุรกิจแอปส่งสินค้าโต

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 2 ปี 62 ว่า สศช. เห็นแนวโน้มตลาดแรงงานของไทยกำลังปรับตัวเข้ากับธุรกิจที่กำลังเกิดใหม่อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งสินค้า หรืออาหารทางแอปพลิเคชั่น ทั้งไลน์แมน แกร็บ ฟู้ด แพนด้า เก็ท และสกู๊ตตาร์ ซึ่งปัจจุบันการจ้างงานในธุรกิจดังกล่าว ยังไม่มีมาตรการทางกฏหมายอะไรเข้ามาดูแล ทั้งคุณภาพชีวิต หรือสิทธิประโยชน์ให้กับคนกลุ่มนี้มากนัก ดังนั้นจึงน่าจะถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนแนวทาง หรือกฏระเบียบต่างๆ มาคอยช่วยดูแลคนกลุ่มนี้มากขึ้นเหมือนกับแรงงานทั่วไปสำหรับกรณีดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่ สศช. ยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่ต้องติดตามสำหรับตลาดแรงงาน เพราะแนวทางการคุ้มครองเพื่อรองรับการจ้างงานของธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วของแรงงานในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาขาการขนส่ง/เก็บสินค้า ซึ่งมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นถึง 7.2% สอดคล้องกับงานวิจัยของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ที่ระบุว่า ตลาดแรงงานโลจิสติกส์ในปี 61 ที่เติบโตมากกว่า 30% และมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอีกในปี 62 ตามการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างไรก็ตามเพื่อรองรับกรณีดังกล่าวหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีการทบทวนกฏระเบียบ เพื่อให้ครอบคลุมการจ้างทำงานในประเภทใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการทำงานแบบใหม่ และเชื่อมโยงถึงการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้แรงงานภายใต้การจ้างงานที่ผ่านช่องทางออนไลน์ ต้องได้รับการคุ้มครองเหมือนแรงงานทั่วไป และรวมถึงผู้บริโภคที่ใช้บริการการค้าออนไลน์ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ที่สำคัญผู้บริโภคจะได้ไม่ต้องถูกหลอกลวงอีกด้วยนางชุตินาฏ กล่าวว่า ในภาพรวมของตลาดแรงงานนั้น ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามคือสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบถึงกิจกรรมภาคเกษตรและรายได้ในระยะต่อไป เช่นเดียวกับการติดตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจตามการหดตัวของภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวอาจส่งผลต่อการจ้างงานในระยะต่อไปด้วย โดยการส่งออกที่หดตัวลง ในช่วงครึ่งแรกของปี 4.1% คาดว่าจะกระทบต่อแรงงานรวมประมาณ 5.1 ล้านคน ขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยในช่วงครึ่งแรกของปี เพิ่มขึ้น 1.5% อาจส่งผลต่อแรงงานในภาคบริการและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตามมาด้วยนอกจากนี้ยังมีภาวะสังคมด้านอื่นที่ต้องติดตาม เช่น การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ของคนไทยในไตรมาสสอง ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.6% แบ่งเป็น การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้น 6.9% และการบริโภคบุหรี่เพิ่มขึ้น 0.9% ขณะเดียวกันยังมีการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฮบริด ซึ่งถือเป็นลูกผสมระหว่างบุหรี่ทั่วไปกับบุหรี่ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักสูบวัยรุ่น และสามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์อย่างไรก็ตามยังมีเรื่องเชิงสังคมที่น่าสนใจอีกประเด็น คือ เรื่องของการอ่านหนังสือของคนไทย โดย สศช. พบว่า คนไทยอ่านและใช้เวลาอ่านเพิ่มขึ้น แต่เด็กวัยเรียนยังมีปัญหาอ่านไม่ออก และขาดทักษะด้านการอ่าน โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ประมาณ 1.1 ล้านคน หรือคิดเป็น 24.8% ไม่ได้อ่านเพราะถูกมองว่าเด็กเกินไป ขณะที่ 1.45 แสนคน เลือกอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว ซึ่งที่ผ่านมามีงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่เผยให้เห็นว่าการปล่อยให้เด็กอยู่กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหลายด้าน โดยเฉพาะต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้

ที่มา : เดลินิวส์

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

​Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agencyเร่งคุมไลน์แมน-แกร็บฟู้ด ต้องได้มาตรฐานแรงงาน รับธุรกิจแอปส่งสินค้าโต