มากกว่า 3 ปี ที่ผ่านมา -

เทคนิคการทำงานด้วยแนวคิดเชิงบวก

T

เทคนิคการทำงานด้วยแนวคิดเชิงบวก

ทุกท่านที่ทำงานหรือเรียนหนังสือคงจะเคยมีความรู้สึกเหมือนกัน คือ เวลาที่เราคิดเชิงบวกนั้น เราจะมีแรงกระตุ้นพิเศษ มีความคิดสร้าวสรรค์ใหม่ๆ มีรอยยิ้มและความสุข แต่ในทางตรงข้ามหากพูดถึงเวลาที่เราคิดเชิงลบ ทุกอย่างจะกลับจากที่กล่าวมาเป็นในทางตรงข้าม และคงไม่มีใครมีความสุขหรือสร้างสรรค์ผลงานในสถานการณ์ที่แนวคิดอยู่ในเชิงลบ

แต่ก็อาจมีบ้าง คือการคิดแต่ในแง่ร้ายเพื่อประเมิณสถานการณ์ ณ เวลา และเหตุการณ์ที่แย่ที่สุด โดยจุดประสงค์คือหาแนวทางป้องกัน วิธีรองรับ วิธีแก้ไขสิ่งร้ายๆ ที่เกิดขึ้น โดยหากปรับความคิดเป็นบวก รวมถึงมีวิธีรองรับสิ่งลบที่จะเกิดขึ้นโดยการปฏิบัติเชิงบวก ก็เชื่อว่าความสุขและความสำเร็จคงหนีไปไหนไม่พ้น

ซึ่งแนวคิดเชิงบวกนั้นจะต้องเริ่มต้นจากตัวคุณเองเสียก่อน นั่นก็คือปรับเปลี่ยนความคิดเชิงลบของตัวเอง ให้มาเป็นความคิดเชิงบวกให้ได้ อาจจะฟังดูไม่ง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะยากเกินความสามารถถ้าฝึกฝน และความพยายาม โดยเริ่มจากการเรียนรู้ความรู้สึก และอารมณ์ของตนเอง เสียก่อน ซึ่งการที่คุณรู้ความรู้สึก และอารมณ์ของตนเองได้นั้นจะทำให้คุณเข้าใจตัวของคุณเองมากขึ้น และเมื่อคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะควบคุม ความรู้สึก และอารมณ์ของตัวเองให้ได้ พยายามปรับความรู้สึกเชิงลบให้กลายมาเป็นเชิงบวก ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ คุณก็จะสามารถมีแนวคิดเชิงบวกได้แล้ว

สุดท้ายนี้ขอฝาก คำสอนที่ได้รับมาจาก วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพ ซึ่งคาดว่าคำสอนนี้มีความเหมาะสมกับเรื่องของเทคนิคการทำงานด้วยแนวคิดเชิงบวกจึงขอนำมาแบ่งปันกับทุกท่าน

“ใครเป็นทุกข์ เดินมาถึงเรา จงยิ้มรับ ถามไถ่ ให้อาหาร น้ำดื่ม ถ้อยคำที่เห็นใจก่อนจึงค่อยถามถึงปัญหาของเขายิ้มรับทุกอย่าง ทั้งสุข ทั้งทุกข์ คนที่ทุกข์ก็ได้ สุขก็ได้ มีก็ได้ ไม่มีก็ได้ ใจจะสบาย”