มากกว่า 3 ปี ที่ผ่านมา -

​วิธีสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน

Thumnail 111

วิธีสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน

ทุกความสำเร็จอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของทุกฝ่าย แต่ในการทำงานใดที่ขาดแรงจูงใจก็จะเกิดความฝืดในการทำงาน เกิดการเกี่ยงกันในการทำงาน โยนความรับผิดชอบ ความไม่อยากทำงาน หรือเบื่อหน่ายในงานที่ทำ การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จได้เร็วขึ้น เทคนิค 7 ประการในการสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นทีมที่มีแรงจูงใจสูงมีดังนี้

1. สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น สื่อสารเป้าหมายให้ชัดเจน แจ้งให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อบรรลุเป้าหมายนั้น สื่อสารหรือทำให้รู้สึกว่าหากทำงานร่วมกันจะทำให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่ดีกว่าอย่างไร และเป้าหมายของทีมมีผลต่อเป้าหมายส่วนตัวอย่างไร

2. ให้อำนาจในการตัดสินใจ ทุกคนมีความรับผิดชอบในการทำงานของตน ให้อำนาจในการตัดสินใจทำให้รู้สึกผูกพันกับงาน และเกิดความท้าทาย งานจะไม่น่าเบื่อและเกิดการพัฒนาตนเอง

3. สร้างทีมที่มีความผูกพัน เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เรื่องส่วนตัวมักมีผลกับการทำงาน หัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงานที่สนิทมีส่วนช่วยในการรักษาสมดุลในการทำงานกับเรื่องส่วนตัวให้ผ่านวิกฤติได้

4. ทำงานบ้างเล่นกันบ้าง เวลาอยู่ที่ทำงานมากกว่าเวลาที่อยู่บ้าน สร้างบรรยากาศในการทำงานให้ไม่เครียดอยู่ตลอดเวลา จะช่วยให้งานยากงานหนักผ่านไปได้ ความเครียดยังทำให้ความคิดสร้างสรรค์หดหายอีกด้วย การปลดปล่อยความเครียดทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ เสมอ หัวหน้าที่สร้างบรรยากกาศในการทำงาน ให้มีทั้งความจริงจัง และความสนุกสนาน ยังแสดงออกถึงความเข้าใจอีกด้วย แรงจูงใจเกิดไม่ยากหากผูกพัน

5. ฉลองความสำเร็จอยู่เสมอ ให้รางวัลตัวเองให้รู้สึกถึงความสำเร็จจะสามารถลดความเหน็ดเหนื่อยจากความพยายามได้

6. สร้างโอกาสในการเติบโตภายใน การพัฒนาศักยภาพของคนในทีม สร้างโอกาสการเติบโตจากภายในสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

7. เข้าใจเป้าหมายส่วนตัว และสถานการณ์ เป้าหมายทีมสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้น้อยกว่าความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตการทำให้เป้าหมายทีมและเป้าหมายส่วนตัวสอดคล้องกันและสร้างหนทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมาย โดยอาศัยความเข้าใจในสถานการณ์ของแต่ละคน ทำให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร

หากทีมงานมีแรงจูงใจที่ดีในการทำงานแล้ว ทั้งหัวหน้าและลูกน้อง รวมถึงเพื่อนร่วมงานทุกคน ก็จะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีกำลังใจและสนิทใจ ถ้าเกิดปัญหาก็ให้พูดจากันด้วยเหตุผล เพียงแค่นี้ ทีมงานก็จะสามารถทำงานร่วมกันได้ดีและมีประสิทธิภาพอีกด้วย