ประมาณ 3 ปี ที่ผ่านมา -

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดระดับโลกเป็นปีที่ 12 จากสถาบันเอธิสเฟียร์

Thumb Web

​​We are proud to share we have been named one the #WorldsMostEthicalCompanies for the 12th year! Congrats to all of our ManpowerGroup employees for their commitment to ethics and helping make this recognition from Ethisphere Institute possible!

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดระดับโลกเป็นปีที่ 12 จากสถาบันเอธิสเฟียร์

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานแมนพาวเวอร์กรุ๊ปที่มุ่งมั่นในการทำงานและปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดีเสมอมา