มากกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา -

บทความชุดอนาคตของการทำงาน: การสร้างจินตนาการใหม่เกี่ยวกับแรงงาน และระบบกลไกของสถานที่ทำงาน จะทำงานที่ไหน?

Thumbnail

บทความชุดอนาคตของการทำงาน: การสร้างจินตนาการใหม่เกี่ยวกับแรงงาน และระบบกลไกของสถานที่ทำงาน จะทำงานที่ไหน?

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 คือเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งโลกต้องประสบกับการพังทลายอย่างสิ้นเชิงของห่วงโซ่อุปทาน, ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เมื่อกฎเกณฑ์การรักษาระยะห่างทางสังคมและการล็อกดาวน์ถูกนำมาใช้ทั่วโลก ระบบสุขภาพได้พังทลายลง, อัตราว่างงานเพิ่มสูงขึ้นและกระแสเงินสดหายไป โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในปีเดียว ปี พ.ศ. 2564 ได้เริ่มต้นในเชิงบวกมากขึ้นเนื่องจากความพร้อมใช้ของวัคซีนตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ในขณะที่เศรษฐกิจส่วนใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักรและยุโรป ได้ฉีดวัคซีนแก่ประชากรในวัยผู้ใหญ่จำนวนมากของตน โลกส่วนใหญ่ได้เผชิญกับการติดเชื้อรุนแรงระลอกสอง/สาม องค์กรต่างๆ ทั่วโลกจำเป็นต้องเอาชนะความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อรักษากิจการทางธุรกิจของตนในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา จูดี้ สมิทธ์ นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการวิกฤตชาวอเมริกัน ได้กล่าวว่า “ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ วิกฤตบังคับให้บุคคลหันกลับมาพิจารณาตนเอง บังคับให้บริษัทพิจารณานโยบายและหลักปฏิบัติของตนใหม่” จากเหตุการณ์รุนแรงในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา เกิดความจำเป็นเพิ่มขึ้นสำหรับองค์กรต่างๆ ในการพิจารณาแรงงานและระบบกลไกของงานและสถานที่ทำงานของตนเองอีกครั้งรายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับแรกในจำนวนสามฉบับเกี่ยวกับอนาคตของการทำงาน งานวิจัยได้ยกระดับทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่มีอยู่เดิมจากการสำรวจหัวหน้าอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จำนวน 200 รายในภูมิประเทศ อุตสาหกรรมและองค์กรขนาดต่างๆ ในงานวิจัยดังกล่าว เราพิจารณาคำถามที่สำคัญสามประการเกี่ยวกับแรงงานและระบบกลไกของสถานที่ทำงาน:

 

· จะทำงานที่ไหน? [ระบุในรายงานฉบับนี้]

· ใครจะเป็นคนทำงาน?

· จะทำงานอย่างไร?

 

เนื่องจากองค์กรต่างๆ มองหาวิธีการเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนและทำให้ธุรกิจของตนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนสูง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงจำเป็นต้องอยู่แนวหน้าสำหรับการบริหารจัดการงานดังกล่าว งานวิจัยนี้ให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแก่หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับวิธีเข้าสู่วิถีปกติถัดไปสำหรับองค์กรของตน

ดาวน์โหลรายงานฉบับเต็ม ( EN / TH )​