มากกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา -

​แมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดระดับโลกเป็นปีที่ 13 จากสถาบันเอธิสเฟียร์

Microsoft Teams Image (4)
​แมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดระดับโลกเป็นปีที่ 13 จากสถาบันเอธิสเฟียร์
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานแมนพาวเวอร์กรุ๊ปที่มุ่งมั่นในการทำงานและปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดีเสมอมา