11 เดือน ที่ผ่านมา -

ผลสำรวจ "แนวโน้มการจ้างงาน" ไตรมาสที่ 2/2566

Blog Mpg Q2 900x500 Th

"ถึงแม้จะมีแรงกดดันทางเศรษฐกิจ แต่แนวโน้มการจ้างงานยังคงแข็งแกร่ง และผู้ว่าจ้างทุกภาคสายอุตสาหกรรมยังคงมองหาบทบาทที่ต้องการมากที่สุด ในขณะเดียวกัน ในตลาดแรงงาน หลายคนพบปัญหาในการค้นหาบุคลากรที่มีทักษะที่ต้องการ ทั้งทักษะทางเทคนิค (Technical Skills) และทักษะความสามารถของบุคคล (Soft Skills) การลงทุนในการเพิ่มทักษะใหม่ การเปลี่ยนแปลงทักษะ และการให้ความสำคัญในการเตรียมคนให้พร้อมสำหรับงานในอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้นำธุรกิจทุกท่าน"

คุณโจนาส ไพรส์ซิ่ง

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแมนพาวเวอร์กรุ๊ป

ประเด็นสำคัญ

- ผู้ว่าจ้างใน 41 ประเทศ คาดว่ามีแนวโน้มการจ้างงานเชิงบวกในไตรมาสที่ 2 โดยมี 22 ประเทศจาก 41 ประเทศ รายงานว่ามีแนวโน้มการจ้างงานสูงกว่าไตรมาสที่ผ่านมา

- แนวโน้มการจ้างงานที่เติบโตมากที่สุดได้ถูกรายงานมาจากผู้ว่าจ้างในภาคอุตสาหกรรมด้าน IT, บริการด้านการสื่อสาร, การเงิน และอสังหาริมทรัพย์

- ปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรด้านบุคคล มีอยู่ในระดับสูงที่สุดทั่วโลก : 77% ของผู้ว่าจ้าง รายงานว่ามีความยากลำบากในการรับคนเข้าทำงาน โดยบทบาทที่ยากที่สุดในการรับคนเข้าทำงานคือด้าน IT, วิศวกรรม, การขายและการตลาด

ManpowerGroup ได้สัมภาษณ์ผู้ว่าจ้างจำนวนเกือบ 39,000 รายใน 41 ประเทศเกี่ยวกับแนวโน้มการจ้างงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2023

สามารถดาวน์โหลดรายงานเพิ่มเติมได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่าง