มากกว่า 8 ปี ที่ผ่านมา -

ประมวลภาพงานสัมมนา HR Outlook: จับตาทิศทางแรงงานไทย 2559

26

​ประมวลภาพงานสัมมนา HR Outlook: จับตาทิศทางแรงงานไทย 2559

ประมวลภาพงานสัมมนา HR Outlook: จับตาทิศทางแรงงานไทย 2559