ประมาณ 8 ปี ที่ผ่านมา -

ประมวลภาพกิจกรรม The Road to Success in Dream's Career ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

1

​ประมวลภาพกิจกรรม The Road to Success in Dream's Career ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปจัดกิจกรรม The Road to Success in Dream’s Career ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แนะน้องๆ ให้ค้นพบตัวเองก่อนสมัครงาน พร้อมซึมซับประสบการณ์จากวิทยากรกันไปอย่างเต็มอิ่ม

สมัครงาน, บริษัทจัดหางานRecruitment, Recruitment Agency