ประมาณ 8 ปี ที่ผ่านมา -

เส้นทางสู่ความสำเร็จในอาชีพในฝัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5e7f430d 1585191721831

​The Road to Success in Dream’s Career คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี