เกือบ 7 ปี ที่ผ่านมา -

แมนพาวเวอร์ติวเข้มก่อนเข้าสู่ตลาดงานให้กับน้องๆ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

1

​​แมนพาวเวอร์ติวเข้มก่อนเข้าสู่ตลาดงานให้กับน้องๆ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

​ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสรรหาบุคคลากรจากแมนพาวเวอร์ เปิดติวเข้มน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ ก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงานด้วยการสำรวจความถนัดเฉพาะตัวเพื่อให้ได้งานที่ใช่ พร้อมเทคนิคการเขียน Resume และ Tips ในการสัมภาษณ์งาน เรียกว่าพร้อมหางานที่ใช่ ได้ทำงานที่รักกันทุกคนแน่นอน​