มากกว่า 7 ปี ที่ผ่านมา -

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายใต้โครงการ Manpower & ABAC Career Center

32

​ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายใต้โครงการ Manpower & ABAC Career Center