เกือบ 7 ปี ที่ผ่านมา -

เปิดทุกกลยุทธ์เคล็ดลับพร้อมก้าวสู่ตลาดงาน

1

​​เปิดทุกกลยุทธ์เคล็ดลับพร้อมก้าวสู่ตลาดงาน

แมนพาวเวอร์พร้อมวิทยากรพิเศษ เดินหน้าเพิ่มความรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่โลกแห่งการทำงานให้กับน้องที่ วิทยาลัยพณิชยการปากช่อง โดยการสร้างการตลาดให้กับตัวเองโดยการเขียน Resume พร้อมเทคนิคการสัมภาณ์ และการสร้างบุคลิกภาพ รับประกันความพร้อมก่อนลงสนามแข่งขันอย่างแน่นอน