เกือบ 7 ปี ที่ผ่านมา -

แมนพาวเวอร์ร่วมสนับสนุนงาน Independence Day Picnic 2017

35

​​แมนพาวเวอร์ร่วมสนับสนุนงาน Independence Day Picnic 2017

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปร่วมสนับสนุนแรงงานในการจัดกิจกรรรม “Independence Day with a traditional community picnic” จัดโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ณ โรงเรียนบางกอกพัฒนา 

สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, แมนพาวเวอร์ร่วมสนับสนุนงาน  I-Day Pinic