มากกว่า 6 ปี ที่ผ่านมา -

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวแมนพาวเวอร์กรุ๊ป “ทิศทางสถานการณ์แรงงาน 2561 รับมือไทยแลนด์ 4.0”

36

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวแมนพาวเวอร์กรุ๊ป “ทิศทางสถานการณ์แรงงาน 2561 รับมือไทยแลนด์ 4.0”

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปเผยผลประกอบการปี 60 โตตามเป้า 3,900 ล้านบาท คาด 61 โตต่อเนื่อง ชูกลยุทธ์นวัตกรรมแรงงานด้วยบริการคุณภาพ เข้าถึงความต้องการที่หลากหลาย ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ผู้นำที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมแรงงานกว่า 80 ประเทศทั่วโลก และในประเทศไทย โดยปี 2560 ที่ผ่านมา แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้เดินหน้าขยายงานทั้งในส่วนของการบริการ การพัฒนาด้านนวัตกรรมแรงงาน และจัดหาแรงงานที่ตอบโจทย์ตลาด โดยได้รับการตอบรับที่ดีด้วยความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และแรงงานทุกระดับ ทำให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าที่ 3,900 ล้านบาท และปี 2561 พร้อมเดินหน้าเต็บสูบชูกลยุทธ์ วิเคราะห์การปรับตัวของตลาดแรงงานไทย พัฒนาแรงงานทักษะที่เข้าถึงความต้องการด้วย “บริการคุณภาพ เข้าถึงความต้องการที่หลากหลาย ตอบโจทย์ธุรกิจยุคไทยแลนด์ 4.0”