ประมาณ 6 ปี ที่ผ่านมา -

บุคลากรที่มีทักษะโรโบติกส์ "เนื้อหอม-ค่าตัวพุ่ง"

21

​​บุคลากรที่มีทักษะโรโบติกส์ "เนื้อหอม-ค่าตัวพุ่ง"

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก


โรโบติกส์และระบบอัตโนมัติกำลังจะเข้ามามีบทบาทในการทำงานแทนมนุษย์ แม้จะยังไม่ส่งผลกระทบแบบเฉียบพลันต่อภาพรวมในระยะ 3-5 ปีนี้ แต่ส่งผลให้ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานไทยต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

"เอ็กซ์พีริส" (Experis) บริษัทในเครือแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ทำการสำรวจพบว่า ตลาดแรงงานทั้งภาคการผลิตและภาคบริการมีความต้องการบุคลากร ที่มีทักษะ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะหากเคยมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ติดตั้งหุ่นยนต์/ระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มต้นให้กับโรงงานเปิดใหม่ หรือเป็นการปรับปรุงระบบเดิมเป็นการผลิตแบบระบบอัตโนมัติ จะยิ่งเป็นที่ต้องการตัวเป็นอย่างมาก ส่วนรายได้ในการเปลี่ยนงาน แต่ละครั้งของผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้จะเพิ่มเฉลี่ย 20-25% รวมถึงช่วยสนับสนุนให้รายได้ปรับสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 28-35%

ขณะที่ภาคการศึกษาก็ต้องเร่งปรับเนื้อหาวิชาให้ตอบโจทย์ในด้านโรโบติกส์และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอ

ที่มา : www.nationtv.tv

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-634-7291

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency