เกือบ 5 ปี ที่ผ่านมา -

เคล็ดลับพัฒนาตนเองรับ Thailand 4.0

25

​“เคล็ดลับพัฒนาตนเองรับ Thailand 4.0”

ในปัจุบัน หลายคนคงจะคุ้นหูกับคำว่า Thailand 4.0 และประโยคที่ว่า ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งแน่นอนว่า กว่าจะมาถึง 4.0 ได้นั้น ประเทศไทยของเราต้องเดินทางผ่าน 1.0,2.0 และ 3.0 มาแล้วอย่างแน่นอน ซึ่งสรุปแบบคร่าวๆได้ดังนี้

ยุค Thailand 1.0 เป็นช่วงเน้นการลงทุนทางภาคเกษตรกรรมและส่งออก สมัยนั้นยังเป็นแค่พวกไม้สัก ดีบุก

ยุค Thailand 2.0 จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเบาและการใช้แรงงานจำนวนมาก เช่น เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ

ยุค Thailand 3.0 ซึ่งเป็นยุคของอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น เน้นเรื่องชิ้นส่วนยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และเรื่องของการลงทุน มีการขยับไปลงทุนในต่างประเทศอีกด้วย

ยุค Thailand 4.0 นี้เป็นการ ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม’ นั่นเอง โดยการเอาความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน และนำนวัตกรรมเข้ามาช่วย เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การบริการมากขึ้น คือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

ย้อนกลับมามองที่ตัวเราเองคงปฏิเสธไม่ได้ เมื่อเรารู้เทรนด์ของสังคมแล้ว ก็จะต้องมีการเตรียมตัวที่ดีและพัฒนาตัวเองไปในยุค Thailand 4.0 มีอะไรบ้าง

  • การศึกษาเทคโนโลยี โดยอันดับแรกเลยคือเรื่องของเทคโนโลยี เพราะในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมันยังช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้น เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปได้ไวยิ่งขึ้นด้วย

  • เรื่องของการติดตามข่าวสาร เราไม่ควรอยู่แต่ในโลกแคบๆ ของตัวเอง การติดตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมโลกจะทำให้เรารู้เท่าทัน และนำมาปรับใช้กับตนเองได้

  • สร้าง Connection การสร้างเครือข่ายไม่ว่าจะวงการใดๆ ที่เราเกี่ยวข้องอยู่นั้น จะมีประโยชน์กับตัวเราอย่างมหาศาล หากเรารู้จักใช้ Connection ให้เป็นประโยชน์

  • บูรณาการความคิด เคยได้ยินกันหรือไม่ “คนจนกับคนรวยต่างกันแค่ระบบการคิด” และเป็นที่น่าเสียดาย เพราะ เรื่องระบบความคิดสอนกันยากที่สุด แต่เราทุกคนก็สามารถฝึกฝนได้ พยายามเป็นคนที่คิดกว้าง คิดลึก ฝึกวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ มีแผน 2 แผน 3 อยู่เสมอจะช่วยลดความเสี่ยงได้

  • อย่ารีรอที่จะความโอกาส ในทุกๆ โอกาสมีเข้ามา คุณควรจะรีบไขว่คว้า ถึงแม้หลายครั้งสถานการณ์จะดูยุ่งยาก แต่เราไม่มีทางรู้หรอกว่า มันจะรุ่งหรือไม่รุ่ง จนกว่าเราจะลงมือทำ

  • ภาษาที่ 2 ,3 จึงเป็นสิ่งสำคัญ เรื่องภาษาทุกๆ คนรู้อยู่แล้ว แต่ผู้เขียนอยากจะขอย้ำอีกสักครั้ง เพราะมันสำคัญจริงๆ หลายๆ คนมีความรู้ความสามารถที่ดี แต่เติบโตได้ไม่เท่าคนอื่น บางครั้งก็เป็นเพราะข้อจำกัดด้านภาษา

  • หาทางลัด / ลดความเสี่ยง ทางลัดคืออะไร ถ้าในสังคมการทำงาน ทางลัดอาจจะเป็นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ลองนึกภาพ หากคุณเก่งแต่ไม่มีใครชอบ คุณต้องทำงานลำพัง คงจะเหนื่อยมาก ในส่วนของความเสี่ยงนั้น คุณควรหาบุคคลต้นแบบ หรือ Idol คือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณสนใจ แล้วศึกษาวิธีการจากบุคคลเหล่านั้น การคิดเองทำเองก็มีข้อดี แต่อย่างมทางเองมันเสียเวลาและเสี่ยงเกินไปในยุค Thailand 4.0 ที่เน้นการทำน้อยได้มาก และเน้นนวัตกรรมมากมาย

วิธีการต่างๆ ข้างต้น ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตาม อย่างน้อยที่สุด ทุกคนควรจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพราะถ้าเราอยู่กับที่ กับแนวคิดหรือวิธีการเดิมๆ เราก็ล้าหลังเสียแล้วกับยุคสมัยที่มีความแข่งขันกันสูงตลอดเวลา “แพ้เป็นถ่าน ผ่านเป็นเพชร” เขาว่ากันมาแบบนั้น

 สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, เคล็ดลับพัฒนาตนเองรับ Thailand 4.0