มากกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา -

อนาคตของภาคการผลิต

59

อนาคตของภาคการผลิต