ประมาณ 4 ปี ที่ผ่านมา -

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลกเป็นปีที่ 11

1583830581