มากกว่า 3 ปี ที่ผ่านมา -

Total Workforce Index รายงานผลการวิเคราะห์ระดับโลกประจำปี พ.ศ. 2563

Thumb

Total Workforce Index™ ซึ่งเป็นเพียงดัชนีเดียวในกลุ่มที่วิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 200 ปัจจัยใน 76 ตลาดแรงงานทั่วโลกเพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุม และเทียบเคียงกันได้เกี่ยวกับปัจจัยหลัก สี่ประการ ซึ่งได้แก่ ความพร้อมของแรงงาน ความคุ้มค่า กฎระเบียบ และผลิตภาพแรงงาน

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม (EN/TH)