เกือบ 3 ปี ที่ผ่านมา -

21 แนวโน้มสำหรับปี พ.ศ. 2564 : การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษและอนาคตของการทำงาน

Thumb 02

​21 แนวโน้มสำหรับปี พ.ศ. 2564 : การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษและอนาคตของการทำงาน

แนวโน้มในปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผลักดันให้เกิดการปฏิรูปทางดิจิทัลในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสืบเนื่องจากภาวะวิกฤตด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ความไม่แน่นอนและการเกิดแนวโน้มรูปแบบใหม่ องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปฏิรูปแรงงานของตนเพื่อตรวจสอบว่าแรงงานมีทักษะและความสามารถที่จำเป็นเพื่อที่จะคงอยู่และปรับตัวสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอน

องค์กรต่างๆ สามารถเตรียมพร้อมดียิ่งขึ้นสำหรับแนวโน้มในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษและรูปแบบ “การทำงาน” ใหม่ทั่วโลก โดย:

• การสร้างความยืดหยุ่นด้านแรงงานเพิ่มขึ้น

• การส่งเสริมความแข็งแกร่งของความยั่งยืนด้านบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษและสุขภาวะของบุคลากร

• การส่งเสริมการปฏิรูปทางดิจิทัล

21 แนวโน้มในปี พ.ศ. 2564 ระบุ แรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การปฏิวัติเทคโนโลยี ทางเลือกของแต่ละบุคคลและความซับซ้อนของลูกค้าพร้อมทั้งแนวโน้มต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบของสถานที่ทำงานและแรงงานในอนาคต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตนี้และอื่น ๆ ในรายงาน 21 แนวโน้มสำหรับปี พ.ศ. 2564 ทาง รายงานฉบับเต็ม หรือ Infographic EN | TH