มากกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา -

​เทรนด์ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นความเร่งด่วนใหม่

Thumb

เทรนด์ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นความเร่งด่วนใหม่

ตลาดแรงงานมีพลวัตและเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน: บ้างก็เป็นไปตามรอบระยะเวลา บ้างก็เป็นเรื่องของโครงสร้าง และยังอาจเป็นผลมาจากโรคระบาดอย่างที่เราเพิ่งพบเมื่อเร็วๆ นี้ เราคิดว่าความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดส่วนใหญ่เป็นเรื่องชั่วคราว แต่เวลาสำหรับความปกติใหม่เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

• การฟื้นตัวนี้ไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นมาก่อน – ความต้องการแรงงานทักษะสูงเป็นประวัติการณ์ในหลายประเทศที่ระดับการว่างงานยังคงสูง ในขณะที่การมีส่วนร่วมของแรงงานกลับซบเซา

• การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกันยังคงดำเนินต่อไป – ในขณะที่บางตลาดกำลังฟื้นตัวได้ดีแต่บางตลาดกลับยังคงอ่อนแรง และถูกซ้ำเติมด้วยโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆ, อัตราการฉีดวัคซีนและความท้าทายต่อห่วงโซ่อุปทานที่เคยมีมีประสิทธิภาพสูงมาก

• การทดลองวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย การทำงานแบบผสมผสานและการทำงานที่บ้าน (เดิมเรียกว่า ‘Telecommuting’ หรือ การสื่อสารโทรคมนาคม) ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและจะยังคงดำเนินต่อไปในปี 2565

• นายจ้างยังพยายามมองหาทางออกด้านแรงงานที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการที่แข็งแกร่งในวันนี้ และการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม (EN/TH)