มากกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา -

"ติในทีแจ้ง ชมในที่ลับ"

ติในที่ลับ ชมในที่แจ้ง, หัวหน้า, ลูกน้อง, ลูกน้องไม่ให้เกียรติ, ลักษณะผู้นำที่ไม่ดี, สิ่งที่หัวหน้าไม่ควรทำ, วิธีคุยกับหัวหน้า, หัวหน้าแบบไหนที่ลูกน้องไม่อยากทำงานด้วย, ทักษะการเป็นหัวหน้า, หัวหน้าที่ดี, วิธีอยู่กับหัวหน้า, ลูกน้องที่ดี, การทำงาน, เคล็ดลับการทำงาน, พนักงานบริษัท, พนักงานออฟฟิศ

​" ติในที่ลับ ชมในที่แจ้ง" - ประโยคนี้จริงทุกคำ และยังสามารถใช้ได้เสมอ..

ไม่ว่าจะในวงเพื่อนวัยต่าง ๆ ครอบครัว หรือที่ทำงาน การอยู่ร่วมกันย่อมต้องให้เกียรติกัน 🤝

โดยเฉพาะในที่ทำงาน เมื่อเราทำอะไรซักอย่าง แล้วได้รับคำชมจากหัวหน้า ก็รู้สึกภาคภูมิใจ มีแรงจูงใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายมากกว่าเดิม จริงไหมคะ ?

หากเรารู้สึกเช่นนี้ ก็คงไม่แปลก เพราะตามหลักวิทยาศาสตร์ เมื่อมนุษย์เราได้รับคำชมร่างกายจะหลั่งสาร Dopamine ออกมา ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกปิติยินดี และยังช่วยให้สมองโล่งปลอดโปร่ง สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้นอีกด้วย

ผลวิจัยของ Carol Dweck ผู้เขียนหนังสือ Mindset : The New Psychology of Success ที่ว่าด้วยเรื่องของ Growth Mindset มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร บอกว่า "กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างวิจัยจะเลือกทำโจทย์ในข้อที่ยากขึ้น เมื่อได้รับคำชม" 👏

"คำชม" ส่วนมากมักจะมาจากฝ่ายที่เป็นผู้นำ หรือ "หัวหน้า" ดังนั้นมีสิ่งที่หัวหน้าจะต้องเรียนรู้ และระมัดระวังอยู่ 2 เรื่อง คือ :

1. เรื่องของการชม "ชมในที่แจ้ง" ถือเป็นข้อแนะนำ หากเราชมกันเป็นการส่วนตัว เขาดีใจไหม เขาดีใจแน่ แต่สิ่งที่จะไปได้ไกลกว่านั้นคือความภูมิใจ หากมีคนได้รับรู้ในเรื่องที่เขาทำได้ดีในเรื่องนั้นด้วย 👍

2. เรื่องของการติ หัวหน้างานจะต้อง "ติ" ให้เป็น บอกให้ชัดเจนถึงสิ่งที่ทำผิดพลาด ถ้าต้องการจะบอกพนักงานถึงสิ่งที่ทำผิดพลาดไป จะต้องแจ้งหลักฐาน และข้อเท็จจริงให้ชัดเจน และเสริมด้วยการหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา

"ติในที่ลับ" ในที่นี้หมายถึงการตักเตือน หรือติเพื่อก่อ ซึ่งควรเป็นการพูดคุยส่วนตัว ไม่ใช่กลางที่ประชุม หรือที่สาธารณะ เพราะจะสร้างความอับอาย และบาดแผลต่อคนโดนตำหนิได้ ถือเป็นการให้เกียรติ และเคารพความเป็นส่วนตัวของเพื่อนร่วมงาน

ดังนั้นไม่ว่าการชม หรือตำหนิ หากทำด้วยความจริงใจ พูดตรงประเด็น ไม่ใช้อารมณ์ และสร้างให้เป็นสิ่งที่ Positive ล้วนแล้วแต่เป็นผลดี และสามารถทำให้คน ๆ นั้นสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองได้

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน และลดอัตราการลาออกของพนักงานได้อีกด้วย

ใครที่กำลังมองหาโอกาสในหน้าที่การงานใหม่ ๆ กับองค์กรที่มีคุณภาพ ติดต่อแมนพาวเวอร์ได้เลยนะคะ 😊

หางาน คลิก