มากกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา -

E-logistics โซ่คล้องล่องหนในห่วงโซ่อุปทาน

E logistics, โลจิสติกส์ คือ, การจัดการโลจิสติกส์, logistcs, e commerce, การขนส่ง, ธุรกิจออนไลน์, supply chain

​ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจต่าง ๆ ผันตัวเป็นดิจิตัลมากขึ้น ตลาดออนไลน์กลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหลักในการซื้อขายสินค้า ซึ่งแน่นอนว่าในห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตไปจนสินค้าถึงมือผู้บริโภคก็พัฒนาไปเป็น E-commerce หรือการจัดการทุกอย่างผ่านเทคโนโลยี ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องนี้ ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันด้วย e-logistics ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลทั้งหมดออนไลน์ โลจิสติกส์ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงแค่การขนส่งทั้งการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การนำของลงโกดัง รวมถึงการส่งของให้แก่ลูกค้าด้วย