5 เดือน ที่ผ่านมา -

Recruitment Consultant, Recruiter, Headhunter ต่างกันอย่างไร?

Recruitment Consultant คืออะไร

ในวงการ HR หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล นั้นมีรูปแบบการรับสมัครพนักงานทั้งแบบ Passive หรือการรอตรวจสอบใบเรซูเม่ที่ผู้สมัครส่งเข้ามาผ่านช่องทางรับสมัครต่าง ๆ ของบริษัท และการรับสมัครแบบ Active ที่ “Recruiter” จะทำหน้าที่คอยติดต่อผู้มีศักยภาพ เพื่อยื่นข้อเสนอให้เข้ามาเป็นบุคลากรขององค์กร

ทั้งนี้ นอกจากตำแหน่ง Recruiter ยังมีตำแหน่ง Recruitment Consultant และ Headhunter อีกด้วย ซึ่งมักถูกใช้สลับกันบ่อย ๆ แต่อันที่จริง ทั้ง 3 ตำแหน่งนี้มีหน้าที่และจุดประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นแมนพาวเวอร์จะมาบอกข้อแตกต่างระหว่างสามตำแหน่งงานดังกล่าว ไขข้อสงสัยของทุกท่านให้กระจ่าง

Recruitment Consultant คือ

Recruitment Consultant (หรือHR Consultant) คือ ผู้ที่ทำงานอยู่ในบริษัทจัดหาคนทำงาน (Recruitment Agency) โดยเป็นคนกลางที่มีหน้าที่ช่วยสนับสนุนองค์กรในการสรรหาหาบุคลากร รวมไปถึงนำเสนอโปรไฟล์ของผู้หางานแก่บริษัทต่าง ๆ ดังนั้น Recruitment Consultant จึงถือเป็นฝ่ายที่ได้ทำงานร่วมกับ HR และ Candidate อยู่เสมอ แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์นั้น ๆ อย่างที่หลายคนเข้าใจ

หน้าที่สำคัญของ Recruitment Consultant

 • ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ว่าจ้าง และผู้หางาน ติดต่อดำเนินการให้แก่ทั้งสองฝ่าย เพื่อให้กระบวนการสมัครงานเป็นไปอย่างราบรื่น

 • ช่วยสนับสนุน HR ในการหา Candidate โดยอาจค้นหาจากรายชื่อที่มีอยู่ในฐานข้อมูล จาก ตามเรซูเม่ที่ส่งมาตามประกาศหางาน หรือผู้ที่มีโปรไฟล์น่าสนใจบนสื่อโซเชียลอย่าง LinkedIn 

 • คัดสรรผู้ที่มีศักยภาพมาเป็นบุคลากรขององค์กรผู้ว่าจ้าง ตามคุณสมบัติที่ระบุเอาไว้ โดยเป็นคุณสมบัติทั่วไป เช่น ระดับการศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ เป็นต้น

 • ทำหน้าที่ต่อรองเงินเดือนให้กับทั้งฝั่งบริษัทและผู้สมัครงาน เพื่อให้พบกันตรงกลางมากขึ้น

 • แนะนำบริษัทและตำแหน่งงานให้แก่ Candidate หรือผู้สมัครงาน

สำหรับองค์กรแล้ว ข้อดีของ Recruitment Consultant คือ การได้แบ่งเบาภาระของฝ่าย HR พร้อมได้โปรไฟล์ของผู้สมัครงานจำนวนมากในเวลาอันสั้น ตั้งแต่ระดับ Officer, Staff ไปจนถึง C-Level และ Management อีกทั้งได้รับคำปรึกษาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของ Recruitment Consultant คือ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาที่องค์กรจำเป็นต้องจ่าย แต่ก็ถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า หากได้พบกับ Recruitment Agency ที่ดีและมีประสิทธิภาพ

Recruiter คือ

Recruiter หรือ Corporate Recruiter นั้นแตกต่างจาก Recruitment Consultant เพราะ Recruiter นั้นเป็นส่วนหนึ่งของฝ่าย HR ในองค์กร ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการหาคนทำงานให้กับบริษัท เติมเต็มบุคลากรตามอัตรากำลังคนที่บริษัทต้องการ โดยตำแหน่ง Recruiter นั้นมีหน้าที่หลากหลาย ตั้งแต่การสรรหาคนทำงาน จัดทำเอกสาร ออกบูธ Job Fair ต่าง ๆ ไปจนถึงการ Onboarding พนักงานใหม่ พูดได้ว่า Recruiter เป็นบุคคลสำคัญขององค์กรในการคัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพแก่องค์กร

หน้าที่สำคัญของ Recruiter

 • เป็นตัวแทนขององค์กรในการค้นหาและคัดสรรบุคลากรตามความต้องการของบริษัท หรือตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ในแต่ละแผนก

 • ทำหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ HR เริ่มตั้งแต่ การค้นหา Candidate กำหนดวันสัมภาษณ์ ต่อรองเงินเดือน และทำสัญญาจ้าง

 • Recruiter คือ ตัวแทนขององค์กรในการติดต่อ Candidate ซึ่งถือเป็นหน้าตาของบริษัทในการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาสมัครงาน

อย่างที่กล่าวไป Recruiter นั้นเป็นส่วนสำคัญขององค์กร แต่ในบางครั้งการหา Candidate จำนวนมาก ๆ อาจใช้เวลานาน จึงต้องอาศัยการสนับสนุนจากบริษัท Outsourceในการหาผู้ที่มีศักยภาพและทักษะเฉพาะทางให้เข้ากับตำแหน่งงาน

Head Hunter คืออะไร

Headhunter คือ

Headhunter คือ ผู้ทำหน้าที่ในการค้นหาผู้สมัครงานคล้ายกับ Recruitment Consultant แต่แตกต่างตรงที่ Headhunter มีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรบุคลากรที่มีความเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ หรือเรียกว่า High-Profile Candidate โดยองค์กรสามารถระบุตำแหน่งหรืออุตสาหกรรมที่ต้องการ หรือในบางกรณี ผู้ว่าจ้างอาจระบุชื่อบุคคลที่ต้องการให้เข้ามาอยู่ในองค์กร แม้ว่าบุคคลดังกล่าวยังไม่ได้สนใจเปลี่ยนงานก็ตาม ซึ่งตำแหน่งที่มักใช้ Headhunter เข้ามาช่วยสนับสนุน มักจำเป็นตำแหน่งระดับสูง เช่น Managing Director หรือ Vice President ไปจนถึงบุคคลในตำแหน่ง C-Level เลยทีเดียว

หน้าที่สำคัญของ Headhunter

 • ทำหน้าที่คัดสรรบุคลากรที่มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นที่ต้องการขององค์กรผู้ว่าจ้าง

 • เน้นการคัดสรรพนักงานระดับสูง ในธุรกิจที่มีความเฉพาะเจาะจง

 • มุ่งเน้นหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กรมากที่สุด แม้จะเป็น Passive Candidate ที่ไม่ได้มองหางานใหม่อยู่ก็ตาม

โดยทั่วไป Headhunter ผู้สรรหางานภายนอกองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ และอาจคิดค่าบริการสูงกว่า Recruitment Consultant หรือมีการคิดคำนวณค่า Commission สูง ทั้งนี้ก็เป็นการลงทุนเพื่อให้องค์กรได้บุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ

สรุปได้ว่าแม้ทั้ง 3 ตำแหน่งงานนี้จะมีหน้าที่หลักที่คล้ายกัน คือ การสรรหาบุคลากรให้แก่องค์กร ถึงอย่างนั้น แต่ละตำแหน่งก็มีหน้าที่และรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนกัน โดยที่ Recruiter นั้นเป็นตำแหน่งภายในองค์กรที่มีหน้าที่ค้นหา Candidate และงานฝ่าย HR อย่างครอบคลุม ส่วน Recruitment Consultant และ Headhunter นั้นถือเป็นบริษัท Outsource ที่เข้ามาช่วยสนับสนุน HR ในการหาคนทำงาน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวองค์กรว่าต้องการคัดสรรคนทำงานในตำแหน่งไหนใด หรือต้องการ Candidate ที่เฉพาะเจาะจงมากเพียงใดไหนนั่นเอง

โดย HR Consultant และ Recruitment Agency มีบริการครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นในการสรรหา ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือจ้างชั่วคราว รวมไปถึงช่วยเหลืองานฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ  นอกจากนี้ บริษัทจัดหางานยังมีบริการอื่น ๆ ที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระบริษัทได้ อาทิบริการรับทำเงินเดือน(Payroll) บริการทำวีซ่า และออกใบอนุญาตทำงานสำหรับพนักงานชาวต่างชาติ พูดได้ว่าเป็นหนึ่งช่องทางหาคนทำงานที่มีประสิทธิภาพ และให้ประโยชน์กับองค์กรในระยะยาว

หากธุรกิจหรือองค์กรต้องการเฟ้นหาบุคลากรคุณภาพ ManpowerGroup Thailand พร้อมมอบบริการที่ตอบโจทย์และตอบสนองกับการพัฒนาธุรกิจคุณ

Manpower เก่งหาคน ถนัดหางาน “We Love our Jobs”

บริษัทจัดหางานชั้นนำระดับโลก ตอบโจทย์การให้บริการอย่างครบวงจร เพราะเราเชื่อว่า "คน" หรือ "Manpower" คือ กุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของทุกธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากรตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับบริหารให้เข้ากับองค์กรชั้นนำของเรากว่า 20 ปี ในประเทศไทย เพื่อยกระดับตลาดแรงงาน พัฒนาศักยภาพพนักงานและธุรกิจสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน

ติดต่อเรา

LINE OA: @manpowergroup_th

Call Center: 02-171-2345

E-mail: [email protected]