มากกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา - Relevant Audience SEO Agency

ประโยชน์ของ HR Consultant ที่ดีต่อธุรกิจ

[Manpower] Seo Jan01 2

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าองค์กรที่สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายได้ ส่งผลให้หลายองค์กรลงทุนในการสรรหาบุคลากรอย่างมาก โดยเฉพาะตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล (HR Manager) เพื่อ

มายกระดับงานบุคคลและยกระดับพนักงานให้เป็นไปตามที่คาดหวัง

อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรยังไม่สามารถบรรลุเป้าในการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ทำให้ “HR Consultant” หรือที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้

ดังนั้นในบทความนี้จะพาทุกคนมารู้จัก HR Consultant คือใคร? ทำหน้าที่อะไร? ทำไมต้องจ้าง HR Consultant ด้วย และประโยชน์ที่องค์กรและพนักงานจะได้รับคืออะไรบ้าง? มาทราบพร้อมกันเลย

HR Consulting คืออะไร?

HR Consulting คือ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็น Outsource ให้กับแผนกบุคคลให้กับธุรกิจ โดยจะคอยสำรวจและเสนอแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเหมาะสม ทั้งด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ ขอบเขตเนื้องานจะเกี่ยวข้องกับสวัสดิการ เงินเดือนและค่าจ้าง การรับพนักงานและการลาออก การดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียม แรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาบุคคล ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย ลดโอกาสที่จะนำไปสู่การลาออกของพนักงานในภายหลังที่อาจทำให้การดำเนินการต้องสะดุด ตลอดจนการยกระดับระบบงานบุคคลไปตามขนาดขององค์กร

ถึงแม้เนื้องานของ HR Consulting จะมีความคล้ายคลึงกับงานแผนก HR หรือ HR Corporate อย่างมาก แต่ HR Consulting จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับบริษัทและองค์กรต่างๆ ทั่วไปไม่จำกัดเฉพาะเพียงองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ในขณะที่ HR Corporate จะให้คำปรึกษาเฉพาะกับภายในองค์กรนั้น ๆ เพียงเท่านั้น โดยความสำคัญของ HR Consultant คือผู้ที่คอยให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรนั้นให้เติบโตตามเป้าหมายขององค์กร พร้อมใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลศักยภาพของพนักงานรายบุคคล รวมถึงการคัดสรรพนักงานที่เหมาะสมเข้ามาดำเนินงานภายในบริษัทได้

ประโยชน์ของ HR Consultant ต่อองค์กร

กล่าวได้ว่า HR Consultant เหมาะกับองค์กรหลากหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก องค์กรระดับ SME ธุรกิจ Start-Up และธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะ HR Consultant จะมีความรู้ด้านธุรกิจว่ามีการดำเนินการอย่างไร ประเภทของธุรกิจ และแนะนำวิธีการที่ถูกต้องในการบริหารและจัดการพนักงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ประโยชน์ของ HR Consultant ต่อธุรกิจ 

ธุรกิจจะมีที่ปรึกษาในการคิดกลยุทธ์งานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตจากที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะ ทำให้สามารถขับเคลื่อนพนักงานได้ตรงตามความต้องการ โดยที่ปรึกษาจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถเข้าใจพนักงานในองค์กรมากขึ้น และสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรอย่างยั่งยืนได้ผ่านการทำระบบโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ

  • ประโยชน์ของ HR Consultant ต่อบุคลากร

การมี HR Consultant สามารถลดภาระหน้าที่ของพนักงานฝ่ายบุคคลได้ เพราะฝ่ายบุคคลสามารถเรียนรู้กระบวนการวางแผนงานอย่างมีระบบร่วมกับทีมที่ปรึกษา ช่วยดึงศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลให้สามารถพัฒนาและต่อยอดไปสู่เส้นทางอาชีพที่เหมาะสมภายในองค์กรได้ผ่านการประเมินผลและการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

การมี HR Consultant ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับองค์กร เพราะได้รับประโยชน์ทั้งต่อตัวองค์กรและบุคลากร โดยองค์กรจำเป็นต้องเลือก HR Consultant ที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษากับสายงานธุรกิจเดียวกันมาก่อน

ทั้งนี้องค์กรใดกำลังมองหาที่ปรึกษา ทาง ManpowerGroup Thailand มีบริการ HR Consultant และยังเป็น Recruitment Agency ที่มีประสบการณ์ในการสรรหาพนักงานและนำเสนอบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจร ทั้งการสรรหาบุคลากรประจำ ชั่วคราว สัญญาจ้าง การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรม การช่วยหางานใหม่ บริการรับทำเงินเดือนพนักงาน การดำเนินการเอกสารด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ตลอดจนการให้คำปรึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการต่าง ๆ

Manpower เก่งหาคน ถนัดหางาน “We Love our Job”

บริษัทจัดหางานชั้นนำระดับโลก ตอบโจทย์การให้บริการอย่างครบวงจร เพราะเราเชื่อว่า "คน" หรือ "Manpower" คือ กุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของทุกธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากรตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับบริหารให้เข้ากับองค์กรชั้นนำของเรากว่า 20 ปีในประเทศไทย เพื่อยกระดับตลาดแรงงาน พัฒนาศักยภาพพนักงานและธุรกิจสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน

ติดต่อเรา

LINE OA: @manpowergroup_th

Call Center: 02-171-2345

E-mail: [email protected]

Website:www.manpowerthailand.com