14 วัน ที่ผ่านมา -

“แมนพาวเวอร์” พลัสพลังองค์กร ด้วยพลัง “ความหลากหลาย”

Xm109756 0

ไม่ใช่แค่กลุ่ม LGBTQ+ เท่านั้น แต่ความหลากหลายในที่นี้มีทั้งอายุ เชื้อชาติ การศึกษา ที่แมนพาวเวอร์ให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมและไม่ยอมทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 คุณวณิชชา วิริยะกิจพัฒนา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กร แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ผู้นำธุรกิจด้านให้บริการจัดหาคน-จัดหางานระดับโลก ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวในฟอรัมงาน BANGKOK PRIDE FORUM 2024 โดยทาง The Betterได้จัดในฟอรัมที่ชื่อว่า “LGBTQIAN+ เข้าใจพลังของความหลากหลายที่มีในทุกคน” ซึ่งหัวข้อที่คุณวณิชชาได้พูดคือ “พลัสพลังองค์กร ด้วยพลัง LGBTQIAN+” เกี่ยวกับการยอมรับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและเข้าใจตัวตนของพวกเขาจะลบล้างข้อจำกัดที่เกิดจากการเหมารวมลักษณะทางเพศ รวมถึงการขจัดการเหมารวมจะปลดปล่อยให้ทุกคนบรรลุศักยภาพได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากข้อจำกัดอันแบ่งแยกของสังคม

โดยคุณวณิชชา ได้เกริ่นให้ทุกคนทำความเข้าใจเกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยว่า “เนื่องจาก แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เป็นองค์กรที่จัดหาคนเข้าตลาดแรงงาน ซึ่งในแต่ละปีเราสามารถจัดหาคนเข้าตลาดแรงงานได้กว่า 20,000 คน ดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าตลาดแรงงานวันนี้มีความหลากหลายเยอะขึ้นมาก ความหลากหลายในที่นี้ไม่ได้มีเพียงแค่ทางด้านเพศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเชื้อชาติ ศาสนา การศึกษาด้วย และยังรวมถึงบุคลิกภาพอีกด้วย”