มากกว่า 6 ปี ที่ผ่านมา -

ประมวลภาพกิจกรรม Job fair ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

9