มากกว่า 9 ปี ที่ผ่านมา -

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปเปิดแถลงข่าวโครงการ “The Road to Success in Dream’s Career 2015”

7

​​แมนพาวเวอร์กรุ๊ปเปิดแถลงข่าวโครงการ “The Road to Success in Dream’s Career 2015”

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แมนพาวเวอร์กรุ๊ปจัดแถลงข่างเปิดโครงการ “The Road to Success in Dream’s Career 2015” อย่างเป็นทางการ โดยจัดขึ้นที่ โรงแรมปทุมวันพริ้นเซส พร้อมเปิดเผยและมุมมองเรื่องแรงงานและภาพรวมในการเตรียมความพร้อมกับการรับมือเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC และเจาะลึกศักยภาพแรงงานไทย ทั้งในส่วนของนักศึกษาและกลุ่มบัณฑิตใหม่ ถึงความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง

Tag : The Road to Success in Dream’s Career 2015 , สมัครงาน, บริษัทจัดหางานRecruitment, Recruitment Agency