มากกว่า 8 ปี ที่ผ่านมา -

ประมวลภาพบรรยากาศงาน Manpower Open House

15

​​ประมวลภาพบรรยากาศงาน Manpower Open House 

ประมวลภาพบรรยากาศงาน Manpower Open House 

 

รับสมัครงานในสาย IT, วิศวกร, บัญชีและอีกหลากหลายสายงาน พร้อมติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้สมัครตั้งแต่การเขียน Resume จนถึงการสัมภาษณ์งาน

สมัครงาน, บริษัทจัดหางานRecruitment, Recruitment Agency