มากกว่า 8 ปี ที่ผ่านมา -

ประมวลภาพงานแถลงข่าว แมนพาวเวอร์กับทิศทางตลาดแรงงานปี 59 สู้ตลาด AEC

20

​​ประมวลภาพงานแถลงข่าว แมนพาวเวอร์กับทิศทางตลาดแรงงานปี 59 สู้ตลาด AEC

ประมวลภาพงานแถลงข่าว แมนพาวเวอร์กับทิศทางตลาดแรงงานปี 59 สู้ตลาด AEC