ประมาณ 8 ปี ที่ผ่านมา -

สถานการณ์ตลาดแรงงานและการเตรียมความพร้อมแรงงานไทยในอนาคต

25

​​สถานการณ์ตลาดแรงงานและการเตรียมความพร้อมแรงงานไทยในอนาคต

สถานการณ์ตลาดแรงงานและการเตรียมความพร้อมแรงงานไทยในอนาคต