เกือบ 7 ปี ที่ผ่านมา -

ภาพบรรยากาศแมนพาวเวอร์เปิดบูธรับสมัครงาน ในงานนัดพบแรงงาน จังหวัดสระบุรี

28