เกือบ 8 ปี ที่ผ่านมา -

แมนพาวเวอร์….ให้คำปรึกษาว่าที่มหาบัญฑิตจากศศินทร์

1

​แมนพาวเวอร์….ให้คำปรึกษาว่าที่มหาบัญฑิตจากศศินทร์

แมนพาวเวอร์พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเรื่องงานอย่างมืออาชีพไปให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับว่าที่มหาบัณฑิตจากศศินทร์ในงาน “Sasin Career Opportunities Day”สมัครงาน, บริษัทจัดหางานRecruitment, Recruitment Agency