เกือบ 8 ปี ที่ผ่านมา -

ประมวลภาพกิจกรรม The Road to Success in Dream's Career ที่คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1

​​ประมวลภาพกิจกรรม The Road to Success in Dream's Career ที่คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พี่ๆแมนพาวเวอร์บุกมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้คำแนะนำน้องๆคณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวเรื่องการสร้างการตลาดในการเขียนResume การสัมภาษณ์งาน รวมถึงการเข้าสู่ตลาดแรงงานในสายอาชีพต่างๆ น้องๆให้ความสนใจและเก็บเกี่ยวความรู้ไปอย่างท่วมท้น

สมัครงาน, บริษัทจัดหางานRecruitment, Recruitment Agency