เกือบ 6 ปี ที่ผ่านมา -

งานดีบอกต่อ 'บัณฑิตป้ายแดง'

23

​​งานดีบอกต่อ 'บัณฑิตป้ายแดง'

งานดีบอกต่อ 'บัณฑิตป้ายแดง'

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

งานดีบอกต่อ 'บัณฑิตป้ายแดง'หากจะพูดถึงอนาคตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มนักศึกษาที่กำลังจะออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเข้าสู่ตลาดแรงงานในขณะนี้คาดว่ามีจำนวนมากถึง 5 แสนคนและเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากปีที่ผ่านมาอยู่ราว 4.7 แสนคน

ส่งผลให้มีแรงงานจบใหม่จำนวนมาก ดังนั้น การเริ่มต้นการทำงานที่เป็นอาชีพอันดับต้นๆ ที่สามารถเริ่มต้นทำงานโดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แล้วยังเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่ดีในปัจจุบัน

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปขอแนะนำนักศึกษาที่กำลังจบใหม่ด้วยอาชีพพนักงานงานขายและการให้บริการลูกค้าที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานและยังสามารถสร้างทักษะและประสบการณ์ได้มากทีเดียว

สำหรับพนักงานขาย หรือที่เรียกย่อๆว่า พีซี เป็นอาชีพที่มีบทบาทในการกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการให้กับภาคธุรกิจ คุณสมบัติของบุคลากร ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในสินค้า รวมถึงบุคลิกภาพ การสื่อสารและการจูงใจโน้มน้าวลูกค้าให้เห็นจุดเด่นและประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ ถือเป็นสิ่งจำเป็น และหากพนักงานมีความสามารถทางด้านภาษาตั้งแต่ภาษาที่ 2 และภาษาที่3ขึ้นไปสามารถสร้างโอกาสทำให้ขายสินค้าให้กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาษาจีน เพื่อรองรับอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมทั้งมีแนวโน้มในการจับจ่ายสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคุณสมบัติเด่นดังกล่าวมีความจำเป็นและสำคัญที่จะเสริมศักยภาพของพนักงาน และยังเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากอีกด้วยพนักงานขายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานในส่วนของพนักงานขายขณะนี้อยู่ในภาวะขาดแคลน และปัจจุบันยังขาดแคลนอยู่อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ในช่วงปี 2559-2560 มีการลงทุนในส่วนของพนักงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ยังต้องอาศัยการให้ข้อมูลกับลูกค้าในแง่เทคโนโลยี และการใช้งาน แต่ถ้าเป็นกลุ่มสินค้าหมวดอื่นที่ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานขายขับเคลื่อนก็จะใช้ช่องทางอื่นๆ แทน เช่น อีคอมเมิร์ซ สำหรับอายุงานของพนักงานขายเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1-2 ปีแล้วมักเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นหรือไปทำบริษัทอื่นที่มีรายได้มากกว่า ถือเป็นวัฏจักรของการทำงานในสายนี้ โดยปกติ กลุ่มพนักงานในสายอาชีพจะรับตั้งแต่วุฒิมัธยมฯ 6 แต่ถ้าหากมีวุฒิการศึกษาที่สูงและมีประสบการณ์การทำงานประกอบจะทำให้มีฐานเงินเดือนสูงขึ้นรวมกับความขยันในการทำยอดขายก็จะทำให้มีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเพิ่มอีกทาง รายได้โดยเฉลี่ยแตะ 2 หมื่นบาทหรือบางคนได้มากกว่า สำหรับอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่พูดถึงไม่ได้ ก็คือ พนักงานให้บริการลูกค้าหรือ คอลเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสื่อสารกับลูกค้าทั้งในรูปแบบการรับสายทางโทรศัพท์ การโต้ตอบทางอีเมล์และสนทนาออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (Chat) ต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร การบริการด้วยใจ ความอดทน รวมถึงการควบคุมอารมณ์เป็นอย่างดี แมนพาวเวอร์กรุ๊ปในฐานะผู้ให้บริการสรรหาบุคลากรมีระบบการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมนำกรณีศึกษาต่างๆ มาแบ่งปันและร่วมแก้ไขปัญหารวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานฯ ได้เตรียมการรับมือ หัวใจสำคัญของพนักงานฯ ต้องมีคุณสมบัติในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีสติจะทำให้ปัญหาคลี่คลายได้อย่างง่ายขึ้น สำหรับอาชีพพนักงานให้บริการข้อมูลนับว่ามีส่วนสำคัญด้านการให้บริการอย่างมากในปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการของแมนพาวเวอร์มีทั้งสถาบันการเงิน ธนาคาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค อีคอมเมิรซ์และอื่นๆ ซึ่งความต้องการแรงงานกลุ่มนี้โตมากกว่า 20% จากผลของยุคเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิตัล

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-634-7291

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency